Hageavfallsmottak

Nytt hageavfallsmottak

 

Vi innser at ryddelysten er på topp hos mange. Og selv om vi ikke anser hageavfall som kritisk, så har vi likevel stablet på beina et tilbud for å lette på trykket. Dette er et eksternt mottak som driftes av oss. Det er av stor viktighet at dette kun benyttes som hageavfallsmottak, og innenfor åpningstidene. Ved misbruk av dette vil vi kunne stenge ned tilbudet permanent.

 

12

Se kart