Tildekking av deponi

 

Deponiet vårt blir ikke brukt til noe som er nedbrytbart. Vi er derfor i gang med å endelig tildekke sydsiden av deponiet. Denne delen blir nå tett med dekke av blant annet bentonittduk og kompost. Dette er første del av en endelig avslutning som er planlagt til 2023.