Historikk

* Dagens deponiet ble tatt i bruk 1.1. 1986.

* Kildesortering systemet iverksatt i 1990 (papir).

* Spesialavfall innsamling via rød dunk fra 1996.

* Våtorganisk (matavfall) fra 1998.

* Den første miljøstasjonen kom i 1996 med Tollnes miljøstasjon.

* Sorteringsanlegget på Knudremyr kom samme år.

* Slamkomposteringanlegget - kompostering av avvannet slam i egen regi fra høsten 2006.


Libir sine viktigste samarbeidspartnerne:


* Norsk Gjenvinning AS som mottaker av husholdningspapir.

 * Norva24 som tømmer private septiktanker.