Husholdning

LiBiR IKS henter avfall fra samtlige husholdninger i Lillesand og Birkenes. RenoNorden har kontrakt på tømming av grønn, brun og grå dunk i dette området.


LiBiR har også ansvar for miljøstasjoner på Knudremyr, Tollnes, Høvåg, Herefoss og Engesland, samt flere returpunkter plassert rundt om på strategiske plasser.

 

birkenes-kommuneTømmekalender Birkenes

 

 

lillesand-kommuneTømmekalender Lillesand

 

 

birkenes-kommuneGebyrer Birkenes

 

 

lillesand-kommuneGebyrer Lillesand

 

 

containerMiljøstasjoner

 

birkenes-kommuneRenovasjonsforskrifter Birkenes

 

 

lillesand-kommuneRenovasjonsforskrifter Lillesand