Linker

Vi har samlet noen lenker til relevante nettsteder:

Materialselskap

LOOP - en uavhengig og upolitisk stiftelse. Hovedoppgaven er å være en pådriver og koordinator for kommunikasjonen om kildesortering og gjenvinning av avfall i Norge.

Sortere.no - nettside der man ser hvordan man sorterer de ulike avfallstyper                               

AS Batteriretur - Batterier

Elektronikkretur AS - Elektronikk

Hvitevareretur AS -Hvitevarer

Kartonggjenvinning AS - Emballasjekartong

Norsk GlassGjenvinning AS - Glassemballasje

Norsk MetallGjenvinning AS - Aluminium, stål og blikk

Norsk Returkartong AS - Drikkekartong

Norsk Resy AS - Bølgepapp

Norsk Resirk - Panteordning for drikkevarebokser

Plastretur AS - Plastemballasje

Renas AS - Næringselektro

Ruteretur AS - Returordning for innsamling av PCB-holdige vindusruter

PCB.no - Et nettsted mot spredning av miljøgiften PCB

 

Statlige etater

Fylkesmannen i Aust-Agder

Miljøstatus i Aust-Agder

Miljøverndepartementet

Regjeringen og departementene

Statens forurensningstilsyn

Statens informasjonstjeneste

Statens Sentralbyrå

Miljøorganisasjoner og andre

Blekkulf Miljødetektiver

Greenpeace

Miljøheimevernet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsas - Norsk Kompetansesenter for avfall og gjenvinning

Norsk renholdsverks-forening (NRF)