Hytte

Dunkplassering
Som et ledd i hytterenovasjon er det plassert ut dunker/containere for mottak av restavfall og papir. Mange av returpunktene håndterer også innsamling av glass og metallemballasje.

Men husk; Hyttedunkene/-containerne er kun beregnet for sommer-/hytteturister og ikke fastboende og næringslivet. Ved misbruk blir dunkene ofte fulle som skaper irritasjon for alle parter.

Større mengder avfall skal leveres på miljøstasjonene.

Les mer …

Husholdning

LiBiR IKS henter avfall fra samtlige husholdninger i Lillesand og Birkenes. 


LiBiR har også ansvar for miljøstasjoner på Knudremyr, Tollnes, Høvåg, Herefoss og Engesland, samt flere returpunkter plassert rundt om på strategiske plasser.

Les mer …