Husholdning

LiBiR IKS henter avfall fra samtlige husholdninger i Lillesand og Birkenes. 


LiBiR har også ansvar for miljøstasjoner på Knudremyr, Tollnes, Høvåg, Herefoss og Engesland, samt flere returpunkter plassert rundt om på strategiske plasser.

 Tømmekalendere

birkenes-kommune

lillesand-kommune

 

 

birkenes-kommuneGebyrer Birkenes

 

lillesand-kommuneGebyrer Lillesand

 

containerMiljøstasjoner