Merk at når en søker på gårds- og bruksnummer så må det skrives på denne måten f.eks 34/4.