top of page

Ny dato for levering på miljøstasjon på Engesland er tirsdag 16.04.2024

På grunn av havari på to renovasjonsbiler måtte vi utsette mobil miljøstasjon på Engesland til neste uke

Vi beklager for de ulempene dette medfører våre abonnenter.

Mottak av hageavfall på Tollnes er ikke lenger mulig

Byggearbeider ifm. nytt renseanlegg på Tollnes, har medført at det ikke lenger er mulig med mottak av hageavfall på Tollnes miljøstasjon. Vi henviser innbyggere i Birkenes som vil levere hageavfall, til vår miljøstasjon på Knudremyr i Lillesand

bottom of page