top of page
Logo, LiBiR IKS

LiBiR IKS (Lillesand og Birkenes interkommunale renovasjonsselskap) er et interkommunalt selskap som eies av Lillesand og Birkenes kommuner.


Formålet med LiBiR er å planlegge, anlegge og drive fellesanlegg for mottak og behandling av avfall i de to kommuner i henhold til de forpliktelser som fremgår av forurensningsloven. Videre skal LiBiR samordne og utføre innsamling og transport av avfall i de to kommunene.

Selskapets øverste organ er representantskapet med 5 medlemmer (Leder denne kommunevalgperioden er ordfører i Lillesand),  mens styret består av 3 medlemmer med Magne Nikolaisen som styreleder, Oddvar Ivarson som nestleder og Tone Vareberg som styremedlem.

Selskapet har ca. 25 årsverk og Oddbjørn Kylland er daglig leder.

bottom of page