top of page

Personvernerklæring

Rett til personvern og taushetsplikt
Du skal føle deg trygg på at vi håndterer personinformasjon om deg på en sikker og forsvarlig måte. Personopplysninger vi blir kjent med vil kun bli brukt til formål som er knyttet til avtalte oppgaver - som vi utfører i forbindelse med vårt oppdrag som avfallsinnsamler i Lillesand og Birkenes kommuner.

Rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger
Hvis du spør om det, vil vi opplyse om hvordan opplysningene om deg blir behandlet. Du kan få vite hva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra.  

Retting av feilaktige eller mangelfulle opplysninger
Dersom du oppdager mangelfulle eller feilaktige opplysninger om deg selv, ber vi om at du tar kontakt med oss, så vil vi rette dette så raskt det lar seg gjøre. 

Sperring og sletting av unødvendige opplysninger
Vi sletter opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet. 

Videreformidling
Personopplysninger vi har om deg vil ikke bli videreformidlet uten at du har godkjent dette. 

Informasjonssikkerhet
Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.  

Informasjonskapsler – cookies
LiBiR IKS benytter såkalte cookies, eller informasjonskapsler, på våre nettsider. Dette er knyttet til bl.a. statistikk- og skjemaløsninger. Du kan selv reservere deg mot informasjonskapsler ved å gjøre endringer i innstillingene på din nettleser. 

bottom of page