top of page

Hytterenovasjon

Dunkplassering
Som et ledd i hytterenovasjon er det plassert ut dunker/containere for mottak av restavfall og papir. Mange av returpunktene håndterer også innsamling av glass og metallemballasje.

Men husk; Hyttedunkene/-containerne er kun beregnet for sommer-/hytteturister og ikke fastboende og næringslivet. Ved misbruk blir dunkene ofte fulle som skaper irritasjon for alle parter.

Større mengder avfall skal leveres på miljøstasjonene.

Lillesand

Birkenes

bottom of page