top of page

Renovasjonsgebyr

Renovasjons- og slamgebyrer faktureres fra LiBiR i 2 terminer. Den første har forfall 20.april og den andre 20.oktober i Lillesand. Datoene er 20.mars og 20.september i Birkenes. Man kan også velge månedlig fakturering. Trykk her

Husholdning

Hva er fellesutgifter

Fellesutgifter omfatter drift av miljøstasjoner (transport og avfallsbehandling) og øvrige kostnader i forbindelse med renovasjonsdriften.
 

bottom of page