top of page

Er du ny abonnent hos LiBiR?

Renovasjonsavgift

Renovasjonsgebyrer faktureres fra LiBiR i 2 terminer.

Den første har forfall 20.april og den andre 20.oktober i Lillesand.

Datoene er 20.mars og 20.september i Birkenes.

Man kan også velge månedlig fakturering. Trykk her

 

Fellesutgifter omfatter drift av miljøstasjoner (transport og avfallsbehandling) og øvrige kostnader i forbindelse med renovasjonsdriften.

 

Nytt for 2024

Slamgebyr, for de som har private kloakkslamanlegg, vil fra 2024 bli fakturert direkte fra kommunene.

Stortinget har i statsbudsjettet for 2024 vedtatt en CO2 avgift på forbrenning av avfall på 882 kr. tonn. For våre abonnenter vil dette utgjøre 223,06 kr pr. husholdningsabonnement og 92,00 kr. pr. hytteabonnement for 2024. Representantskapet i LiBiR IKS har, etter innstilling fra styret, vedtatt at denne avgiften skal spesifiseres som egen linje på gebyrfakturaen.

Husholdning

Husholdning 2024.JPG
bottom of page