top of page

Deling av dunker

Hvis du ønsker lavere renovasjonsavgift kan du enten inngå en hjemmekomposteringsavtale og/eller dele dunker med en eller flere naboer.
 

Priser og muligheter finner du i dette skjemaet;

Delingsmodeller

Deling 2024.JPG
bottom of page