top of page

Styre og representantskap

Representantskapet er selskapets øverste organ, dette gir sine instrukser til styret. På denne siden ligger protokoller fra styremøter i selskapet.

bottom of page