top of page

Avtale om hjemmekompostering

Dersom du har nok hageareal til å utnytte egen kompost vil hjemmekompostering være et alternativ til bruk av brun dunk for matavfall.  Kompostering kan være både nyttig, morsomt og lønnsomt.  Alt organisk avfall fra kjøkken og hage kan komposteres, og du vil få flott næringsrik jord tilbake.

For å drive med hjemmekompostering kreves det at du er godt motivert. Komposten må nemlig jobbes litt med for å få et godt sluttprodukt. En god start for å lese seg litt opp er Naturvernforbundets håndbok.

ren jord naturvernforbundet.jfif
bottom of page