top of page

Ta vare på dine edle deler

Image by Eirik Solheim

Elektronikk inneholder edle metaller og sjeldne grunnstoffer det er begrenset av i verden, som det er forurensende og helseskadelig å utvinne, og som kan skade mennesker, miljø og dyr hvis de havner på avveie. Derfor er det så viktig at du tar vare på dine edle deler. Lever EE-avfallet til gjenvinning!

Mange har elektronikk med edle og sjeldne metaller i skap og skuffer. Sju av ti nordmenn har for eksempel brukte mobiltelefoner liggende, som blant annet inneholder aluminium, gull, jern og kobber. Selv om du ikke har bruk for mobilen lenger, kanskje fordi skjermen er knust, er det andre som har det. Elektriske og elektroniske produkter inneholder verdifulle materialer det er lite av i verden, og som kan brukes om igjen.

Sayonara, sink?

Vi lever i et overflodssamfunn hvor vi bytter ut og forbruker elektronikk som aldri før. Nordmenn kjøper ny mobiltelefon omtrent annethvert år, i følge Framtiden i våre hender. Globalt ble det solgt rundt 1,8 milliarder mobiltelefoner i fjor. Det fører til en stor etterspørsel av råmaterialer. Når det ikke finnes nok resirkulerte materialer å ta av, må det utvinnes nye råstoffer fra naturen. Dagens ressursbruk er ikke bærekraftig. Fortsetter vi som vi gjør nå, kan vi faktisk gå tom for flere naturressurser om bare 10 til 30 år.

Her kan du lese mer om den voksende etterspørselen etter teknologiske produkter, og dermed også det voksende behovet for sjeldne jordartsmetaller.

Sånn gjenvinnes elektronikken

I Norge har vi et svært effektivt og godt system for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall. Privatpersoner kan levere EE-avfall til nærmeste gjenvinningsstasjon, eller til butikker som selger tilsvarende produkter. Har du for eksempel en ødelagt elektrisk leke kan den leveres hos en lekebutikk, selv om det ikke var akkurat der du kjøpte leken. I selve gjenvinningsprosessen hentes edle metaller ut, og andre materialer gjenvinnes og brukes som råvarer i nye produkter. Når du leverer inn EE-avfall kan 78 prosent av materialene brukes på nytt.

Små produkter, stor skade

Elektronikk består ikke bare av verdifulle materialer. Både kretskort, litiumbatterier, lyspærer og mobiltelefoner inneholder også miljøgifter som kan skade mennesker, dyr og natur hvis de ikke behandles forsvarlig. Selv små mengder på avveie kan gjøre stor skade, det skal for eksempel bare én teskje kvikksølv til for å forurense en middels stor innsjø. Til tross for det kaster vi store mengder miljøfarlig avfall i søpla, hvert eneste år. Rundt 7000 tonn EE-avfall havner i restavfallet hvert år, noe som tilsvarer 50 millioner iPhoner.

bottom of page