top of page

Slamgebyr

Slamgebyrer faktureres fra LiBiR i 2 terminer. Den første har forfall 20.april og den andre 20.oktober i Lillesand. Datoene er 20.mars og 20.september i Birkenes.
Man kan også velge månedlig fakturering: Trykk her  
Fra 2024 vil disse gebyrene komme direkte fra kommunene.

Slam

bottom of page