top of page

Søknad om fritak eller redusert gebyr

I forhold til Renovasjonsforskrift §21 Unntak/dispensasjoner kan LiBiR IKS;

etter skriftlig søknad, i enkeltsaker gjøre unntak fra eller gi dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften dersom rimelige grunner tilsier dette.

 

Lav skatteevne eller sosiale forhold gir ikke grunnlag for fritak eller nedsatt gebyr. Midlertidig opphold i ”syden” eller tilsvarende gir ikke grunnlag for fritak.

 

Retningslinjer for fritak:

1. Ubeboelige hus/hytter kan gis fritak.

2. Folk på alders- sykehjem

3. Andre forhold kan vurderes etter søknad.

Alle fritak vil tidligst gjelde fra den etterfølgende termin (halvår) etter at søknad er mottatt.

Søknad sendes til post@libir.no eller LiBiR IKS, Birkelandsveien 167, 4790 Lillesand

bottom of page